Kominki z płaszczem wodnym

Kominek z płaszczem wodnym część wytworzonej w procesie spalania energii cieplnej pozyskuje do wody. W ten sposób  wspomagany jest system centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ciepło przekazywane jest z kominka z płaszczem wodnym do centralnego ogrzewania przez płytowy wymiennik ciepła lub warstwowy zbiornik buforowy.

Script logo